DESPRE NOI

Despre

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale și ale Hotărârii de Guvern nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

În baza prevederilor legale, organigrama instituției - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/29.04.2022 cuprinde un număr total de 240 posturi, din care:
- 202 de funcții publice (15 funcții publice de conducere, 164 funcții publice specifice de execuție și 23 funcții publice de execuție);
- 38 de funcții personal contractual (2 funcție de conducere și 36 funcții de execuție). În compunerea Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Ploiești sunt 5 servicii, 9 birouri și 2 compartimente, după cum urmează:

În subordinea Directorului General (funcție publică de conducere):

- Serviciul Circulație pe Drumurile Publice cu 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu si 23 funcții publice de execuție specifice;

- Serviciul Disciplină în Construcții - Afișaj Stradal cu 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu și 7 funcții publice de execuție specifice;

- Serviciul Control Comercial cu 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu și 7 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Protecția Mediului cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 6 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Evidența Persoanelor cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 5 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Financiar Contabilitate cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou, 5 funcții publice de execuție generale și o funcție de personal contractual (casier);

- Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă cu 2 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale).

În subordinea Directorului General Adjunct ( funcție publică de conducere generală ):

- Serviciul Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității cu o funcție publică de conducere de Șef serviciu și 2 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale), ce are în subordine Biroul Relații cu Publicul, Comunicare și Managementul Calității, cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale) și Compartimentul Administrativ, cu 7 funcții de execuție personal contractual;

- Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 funcție publică de conducere de șef serviciu și 9 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale);

În subordinea Directorului General Adjunct ( funcție publică de conducere generală ):

- Biroul Intervenție Rapidă cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 17 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Ordine Publică I cu 1 funcție publică conducere de Șef birou și 50 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Ordine Publică II cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 49 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Dispecerat cu cu 1 funcție contractuală de Șef birou și 8 funcții de execuție de personal contractual;

- Biroul Pază cu o funcție contractuală de Șef birou și 20 funcții contractuale de execuție.

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI