ORGANIGRAMA

Organizare

Personalul Poliţiei Locale se compune din funcţionari publici şi personal contractual.

Funcţionarul public din Poliţia Locală este înarmat, poartă uniformă în timpul serviciului şi exercită atribuţiile specifice stabilite prin lege.