PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Poliţia Locală Ploieşti este înscrisă în registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 4771.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Poliţia Locală Ploieşti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor depuse online.

Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare verificărilor sesizărilor sau reclamaţiilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea verificării sesizărilor sau reclamaţiilor. Informaţiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către dispeceratul Poliţiei Locale Ploieşti.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Poliţiei Locale Ploieşti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, pentru a ne permite să răspundem cu promtitudine sesizărilor sau reclamaţiilor dvs.