FORMULAR ONLINE AUDIENTA

  MODEL DE CERERE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ

  Către,

  POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
  BD. Independenței, nr. 21, Ploiești
  Telefon: 0244.513.255; 0244.954
  Fax: 0244.594.227
  www.polocploiesti.ro

  Subsemnatul/Subsemnata cu domiciliul în , strada , nr. , bl. , sc. , ap. , telefon fix /mobil , solicit acordarea unei audiențe în cadrul instituției POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI.
  Motivele acordării acesteia sunt următoarele (se descrie situația considerată de solicitant ca fiind nesatisfăcătoare în privința modalității de soluționare a cererii, petiției, sesizării, a altor acte sau fapte):

  În sprijinul celor afirmate voi prezenta următoarele acte:

  Doresc să fiu informat/ă cu privire la aprobarea cererii mele de audiență prin email (obligatoriu): si/sau la numărul de telefon:

  DATA:

  Durata (medie) de completare: 3 minute
  Motivul colectării informației: îndeplinirea obligațiilor legale

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

  Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor legale ale Poliției Locale Ploiești.
  Consimt ca datele cu caracter personal să fie stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru soluționarea solicitărilor sau pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale ale Poliției Locale Ploiești, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.
  Consimt ca datele cu caracter personal să fie prelucrate pentru executarea unui contract la care sunt parte sau pentru a face demersuri la cererea mea înainte de încheierea unui contract, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțămantului acordat prin prezenta.
  Consimt ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Poliției Locale Ploiesti, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.
  Consimt ca datele cu caracter personal să fie prelucrate pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice a Poliției Locale Ploiești, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.
  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare.
  Doresc să primesc pe adresa de e-mail materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției.
  Nefurnizarea datelor de identificare (în special nume, prenume și adresa de domiciliu/reședință conduce la clasarea solicitării ca anonimă.


  Nume și prenume
  Data

  Durata (medie) de completare: 2 minute
  Motivul colectării informației: îndeplinirea obligațiilor legale