Servicii /

Poliţia Locală Ploieşti este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Ploieşti, înfiinţată la data de 1 februarie 2011, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare Ploieşti şi preluarea unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului.

 

În temeiul Legii nr. 155/2010, Poliţia Locală exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

  • ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  • circulaţia pe drumurile publice;
  • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  • protecţia mediului;
  • activitatea comercială;
  • evidenţa persoanelor;
  • alte domenii stabilite prin lege.