Comunicate de presa /

7 Februarie 2020

Raport de activitate Comisia Paritara pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244/513255; 0244/594227
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

Comisia Paritara
Nr ______/__________


RAPORT
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR ACORDURILOR COLECTIVE PRECUM SI LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019

Potrivit art.489, alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comisia paritara are obligatia de a intocmi un raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective precum si la activitatea desfasurata, pentru anul anterior, respectiv anul 2019.
Conform Deciziei nr. 553/02.10.2017 emisa de conducatorul institutiei, privind reînoirea mandatului membrilor Comisiei Paritare din cadrul Politiei Locale Ploiesti, comisia paritara este alcatuita din 6 membrii titulari, dupa cum urmeaza:
1. Dobre Carmen - membru titular
2. Neagu Doina - membru titular
3. Dumitrescu Lavinia - membru titular
4. Simion Maria - membru supleant
5. Alexandru Iordache Cosmin - membru titular
6. Tatu Loredana Georgiana - membru titular
7. Marin Eduard - membru titular
8. Craciun Nicolae - membru supleant
9. Grozea Magdalena - secretar titular
10. Popescu Bordeni Madalina - secretar supleant
In cursul anului 2019, membrii comisiei au participat la 3(trei) sedinte, intrunite la solicitarea presedintelui comisiei paritare.
In cadrul sedintelor comisiei paritare, conform ordinii de zi a fiecarei sedinte, in parte, au facut obiectul discutiilor:
- Alegerea presedintelui comisiei.
- Propunerea proiectului Planului de masuri privind pregatirea profesionala a personalului Politiei Locale Ploiesti pentru anul 2019.
- Propunerea Proiectului Acordului/Contractului Colectiv de Munca valabil 2 ani incepand cu data de 01.10.2019.

In urma acestor sedinte, Comisia paritara a acordat avize favorabile.

Presedinte comisie,
Tatu Loredana Georgiana

 


Red. 3 ex
Secretar comisie
Grozea Magdalenacomunicatul anterioar    inapoi la lista comunicatelor