Comunicate de presa /

25 Octombrie 2019

Anunț recrutare voluntari Poliția Locală Ploiești

Poliția Locală Ploiești anunță începerea Programului de voluntariat, aprobat la începutul acestei săptămâni de Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre, prin care se adresează ploieștenilor cu spirit civic, care vor să se alăture reprezentanților instituției în activitățile pe care aceștia le desfășoară în vederea menținerii și respectării normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Criterii de selecție:
Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliției Locale, orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
- este majoră, fără cazier judiciar sau antecedente penale
- consimte benevol să acționeze ca voluntar și are capacitate deplină de exercițiu
- are cetățenia română și domiciliul pe raza municipiului Ploiești
- este cunoscută ca având o conduită civică în comunitate

Documente necesare:
- copie act de identitate
- cazier judiciar
- adeverință eliberată de către medicul de familie că nu se află în evidență cu boli contagioase și neuropsihice

Selecția și recrutarea voluntarilor se va face în urma unui interviu, având la bază dosarul complet.

Cererile de înscriere se depun în perioada 28.10-15.11.2019, între orele 10:00-13:00, de luni până vineri, la sediul Poliției Locale Ploiești, B-dul. Independenței, nr.21 (Biroul Relații cu Publicul Comunicare, Managementul Calității).

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon: 0244/594227.

 

 

 


CERERE DE VOLUNTARIAT

 

 

 

Subsemnatul/a............................................. CNP................................ domiciliat/ă în ......................................................................................., C.I. seria ...... nr. ........., având ocupația/profesia ................... la ........................., prin prezenta vă solicit acordul de a participa în calitate de voluntar la activitățile de voluntariat organizate de Poliția Locală Ploiești.
Menționez că am luat la cunoștință prevederile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, pe care mă oblig să le respect.

Anexez prezentei următoarele documente:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Număr telefon ...............................

 

 

 

 

               Data                                                                           Semnătura

 

 

 comunicatul anterioar    inapoi la lista comunicatelor