Misiune, Viziune, Obiective /

MISIUNE

Poliţia Locală Ploiești îşi desfăşoară activitatea:

 • Ÿ în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale
 • Ÿ în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

În temeiul Legii nr. 155/2010, Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii :

 • a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor
 • b) circulaţia pe drumurile publice
 • c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal
 • d) protecţia mediului
 • e) activitatea comercială
 • f) evidenţa persoanelor
 • g) alte domenii stabilite prin lege
VIZIUNE

Viziunea cuprinde toate domeniile de activitate ale Poliției Locale Ploiești și are în vedere creșterea performanței și a responsabilității personalului instituției în exercitarea atribuțiilor.

Viziunea va fi urmărită prin intermediul următoarelor obiective generale și specifice:

Obiective generale:
 • 1. Desfășurarea unui serviciu public eficient și eficace, în vederea creșterii încrederii cetăţenilor şi a celorlalte părţi interesate
 • 2. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin creşterea operativităţii şi a vizibilității activității desfășurate
 • 3. Dezvoltarea organizaţională permanentă în vederea asigurării unui serviciu public performant
Obiective specifice:
 • - Asigurarea legăturii permanente cu beneficiarii (cetăţenii, mass-media, alte instituţii) în conformitate cu normele legale în vigoare (RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICARE, DISPECERAT)
 • - Asigurarea continuă a ordinii şi liniştii publice la nivelul municipiului Ploieşti (ORDINE PUBLICĂ, INTERVENȚIE RAPIDĂ)
 • - Asigurarea continuă a serviciului de pază la obiectivele de interes local repartizate în responsabilitate (PAZĂ)
 • - Asigurarea continuă a măsurilor pentru o bună conduită în traficul rutier (CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE)
 • - Asigurarea măsurilor pentru identificarea construcțiilor ilegale și respectarea normelor legale privind afișajul publicitar (DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, AFIȘAJ STRADAL)
 • - Asigurarea măsurilor pentru identificarea persoanelor și a cauzelor care aduc atingere mediului înconjurător (PROTECȚIA MEDIULUI)
 • - Luarea măsurilor legale pentru desfășurarea activității comerciale în spații închise și deschise (CONTROL COMERCIAL)
 • - Asigurarea măsurilor pentru respectarea normelor legale privind domiciliul și reședința cetățenilor români și străini, precum și actele de identitate ale cetățenilor români (EVIDENȚA PERSOANELOR)
 • - Asigurarea gestionării eficiente a resursei umane (RESURSE UMANE)
 • - Asigurarea legalității actelor emise și a contractelor încheiate (JURIDIC, CONTRACTE)
 • - Asigurarea evidenței proceselor verbale de contravenție (PROCEDURI)
 • - Asigurarea gestionării eficiente a resursei financiare (FINANCIAR-CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV)
 • - Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ)

DIRECTOR GENERAL
POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Albu Cătălin Constantin