Intrebari frecvente /

   

ÎNTREBARE :

Ce trebuie să cuprindă un proces-verbal de constatare a contravenţiei?

RĂSPUNS : 

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei cuprinde în mod obligatoriu : data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost sãvârşitã, precum şi arãtarea tuturor împrejurãrilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţioneazã contravenţia; indicarea societãţii de asigurãri, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitãrii în termen de 48 de ore a jumãtate din minimul amenzii prevãzute de actul normativ, dacã acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea. (art.16 din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare).

 

 

 

ÎNTREBARE :

Cum se procedează în cazul blocării intrării/ieşirii în/din proprietate?

RĂSPUNS :

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Ploieşti, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, „blocarea cu vehicule a accesului sau ieşirii din parcare sau din proprietăţi, indiferent de titularul dreptului de proprietate" constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1500 lei (pentru persoane fizice) şi, respectiv între 1000 şi 2500 lei (pentru persoane juridice).

În situaţia în care vă este blocat accesul pe proprietate, vă recomandăm să contactaţi telefonic Dispeceratul Poliţiei Locale Ploieşti, la numerele 0244/954 sau 0244/513255, în vederea deplasării  la faţa locului a unui echipaj şi pentru luarea măsurilor care se impun.