Organigrama /

Personalul Poliţiei Locale se compune din funcţionari publici şi personal contractual.

Funcţionarul public din Poliţia Locală este înarmat, poartă uniformă în timpul serviciului şi exercită atribuţiile specifice stabilite prin lege.