Cine suntem /

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale și ale Hotărârii de Guvern nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

În baza prevederilor legale, organigrama instituției - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 181/29.04.2022 cuprinde un număr total de 240 posturi, din care:

- 202 de funcții publice (15 funcții publice de conducere, 164 funcții publice specifice de execuție și 23 funcții publice de execuție);
- 38 de funcții personal contractual (2 funcție de conducere și 36 funcții de execuție).
În compunerea Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Ploiești sunt 5 servicii, 9 birouri și 2 compartimente, după cum urmează:

În subordinea Directorului General (funcție publică de conducere):

- Serviciul Circulație pe Drumurile Publice cu 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu si 23 funcții publice de execuție specifice;

- Serviciul Disciplină în Construcții - Afișaj Stradal cu 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu și 7 funcții publice de execuție specifice;

- Serviciul Control Comercial cu 1 funcție publică de conducere de Șef serviciu și 7 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Protecția Mediului cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 6 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Evidența Persoanelor cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 5 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Financiar Contabilitate cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou, 5 funcții publice de execuție generale și o funcție de personal contractual (casier);

- Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă cu 2 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale).

În subordinea Directorului General Adjunct ( funcție publică de conducere generală ):

- Serviciul Achiziții Publice, Administrativ, Relații cu Publicul și Managementul Calității cu o funcție publică de conducere de Șef serviciu și 2 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale), ce are în subordine Biroul Relații cu Publicul, Comunicare și Managementul Calității, cu 1 funcție publică de conducere de șef birou și 5 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale) și Compartimentul Administrativ, cu 7 funcții de execuție personal contractual;

- Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 funcție publică de conducere de șef serviciu și 9 funcții publice de execuție (toate funcțiile sunt generale);

În subordinea Directorului General Adjunct ( funcție publică de conducere generală ):

- Biroul Intervenție Rapidă cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 17 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Ordine Publică I cu 1 funcție publică conducere de Șef birou și 50 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Ordine Publică II cu 1 funcție publică de conducere de Șef birou și 49 funcții publice de execuție specifice;

- Biroul Dispecerat cu cu 1 funcție contractuală de Șef birou și 8 funcții de execuție de personal contractual;

- Biroul Pază cu o funcție contractuală de Șef birou și 20 funcții contractuale de execuție.POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

 

 

LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2023
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017, actualizată

1) Funcţii publice:

a) Funcţii publice de conducere / Salariu de bază - lei
Director general / 16560
Director general adjunct / 13710
Şef serviciu / 12600
Şef Birou / 12060


b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei / Gradatia 5
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior - 7680 / 9565
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal - 6000 / 7473
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent - 4380 / 5457
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional debutant - 3300 / 4112
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior - 4860 / 6055
Referent, poliţist local, grad profesional superior - 4380 / 5457
Referent, poliţist local, grad profesional principal - 3480 / 4336
Referent, poliţist local, grad profesional asistent - 3210 / 4000
Referent, poliţist local, grad profesional debutant - 3000 / 3738

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere / Salariul de baza-lei

Sef Birou / 10530


b) Funcţii personal contractual de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei / Gradatia 5
Inspector de specialitate-grad profesional II - 3960 / 4933
Referent-treapta profesională IA - 3660 / 4560
Referent-treapta profesională II - 3120 / 3887
Casier, magaziner - 3420 / 4261
Arhivar-treapta profesionala IA -  3660 / 4560
Paznic - 3660 / 4560
Ingrijitor - 3300 / 4112
Sofer- treapta profesională I - 3660 / 4560
Muncitor calificat-treapta profesională I - 3660 / 4560


Sporuri:


Tipul / Baza de calcul / Cota procentuală / Baza legală
-control financiar preventiv / Salariul de bază / 10% / Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completările ulterioare;

-sporul pentru activitate de noapte / Salariul de bază / 25% / Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completările ulterioare;

-spor pentru persoanele cu handicap / Salariul de bază / 15% / Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completările ulterioare;

- indemnizatii comisii concurs/ comisii solutionare a contestaţiilor /  salariul de bază minim brut pe tara / 10% / Art. 42 - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările si completarile ulterioare;
Art. 30 - Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022.

 

Alte drepturi:

Drepturi de hrană

Norma 1 - 25 lei /zi

Norma 6 - 32 lei / zi

Norma 12B  - 5 lei/zi

Art. 18 -Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.1, alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, cu modificările şi completările ulterioare

  

DIRECTOR GENERAL                                                                              ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                                             CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                                              MOCANU GABRIELA ISABELA


Afişat, astăzi 31.03.2023 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti şi pe pagina proprie de internet


Intocmit/Redactat/2 ex.
Consilier, Simion Maria

 

 

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2022
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017, actualizată

1) Funcţii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general - 13728
Director general adjunct - 11648
Şef serviciu - 10691
Şef Birou - 10234


b) Funcţii publice de execuţie 
Gradatia 0 Salariu de bază - lei / Gradatia 5 Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531 / 8133
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117 / 6372
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723 / 4636
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional debutant 2766 / 3444
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118 / 5127
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723 / 4636
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954 / 3680
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725 / 3392
Referent, poliţist local, grad profesional debutant 2550 / 3175

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariul de baza-lei

Sef Birou - 8944


b) Funcţii personal contractual de execuţie 
Gradatia 0 Salariu de bază - lei / Gradatia 5 Salariu de bază - lei
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349 / 4170
Referent-treapta profesională IA 3078 / 3833
Referent-treapta profesională II 2550 / 3175
Casier, magaziner 2870 / 3573
Arhivar-treapta profesionala IA 3078 / 3833
Paznic 3078 / 3834
Ingrijitor 2550 / 3175
Sofer- treapta profesională I 3078 / 3834
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078 / 3834

Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completările ulterioare;

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completările ulterioare;

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de bază 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completările ulterioare;

- indemnizatii comisii concurs/ comisii solutionare a contestaţiilor salariul de bază minim brut pe tara 10% Art. 42 - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările si completarile ulterioare;

 

Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1 - 25 lei/zi

Norma 6 - 32 lei/zi
Norma 12B - 5 lei/zi

Art. 18 -Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.1, alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, cu modificările şi completările ulterioare

  

DIRECTOR GENERAL                                                                                      ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN                                                                                     CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                                              DOBRESCU VALENTINA IRINA

Afişat, astăzi 30.09.2022 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti


Intocmit/Redactat/2 ex.
Consilier, Simion Maria

 

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE POLIȚIA LOCALĂ A

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, bd. Independenței, nr. 21, operator date cu caracter personal

(cod 20476), colectează şi procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)

nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aplicabil din

25 mai 2018 și conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecţia datelor).

GDPR (Global Data Protection Regulation) este un Regulament European care reglementeaza prelucrările de date

cu caracter personal, instituie libera circulație a acestor date și protejează drepturile și libertătile persoanelor fizice, fiind

obligatoriu pe intregul teritoriu al U.E.

 

1.În înțelesul GDPR:
Datele cu caracter personal = orice informație referitoare la o persoană identificata sau identificabilă (nume, prenume,

numele și prenumele părinților, codul numeric personal, cont bancar, date medicale, sexul, data și locul naşterii, cetăţenia,

semnătura, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, număr telefon/fax, adresă domiciliu/reşedinţă,

profesie, loc de muncă, formare profesională (diplome, studii), imagine, voce, date adresă e-mail, date de geolocalizare

(GPS), seria și numărul actului de identitate/paşaportului, date despre autovehiculele înmatriculate, date referitoare

la persoanele care formulează reclamații telefonice, imagini (foto, video) de pe camerele video ale instituției și

camerele mobile/aparatele foto ale polițiștilor locali în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dosare candidați pentru ocuparea

funcțiilor publice.

2.Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituţei impune respectarea următoarelor principii:
• Egalitate, echitate și transparență

3. Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
• Limitare la scop
• Indeplinirea unei obligații legale
• Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate în situații temeinic justificate numai următorilor destinatari: autorități judecătorești, autorități publice centrale, autorități publice locale și poliție.

• Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime: resurse umane, gestiune economico-financiară şi administrativă, statistic, evidenţa populaţiei şi stare civilă, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale, asistenţă socială, reprezentare în justiţie, registratură, soluţionare petiţii, declaraţii de avere şi de interese ş.a.
• Reducerea la minimum a datelor
Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• Exactitate
Datele sunt exacte și în cazul în care este necesar, sunt actualizate limitări legate de stocare, datele nu trebuie păstrate mai mult decât e necesar.
• Securitate și confidențialitate
Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.

4. Instituția prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/compartimentelor/birourilor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

1) Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:
- Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
- Situații de urgență și alertă ;
- Circulația pe drumurile publice, mopede;
- Disciplina în construcții și afișajul stradal;
- Protecția mediului;
- Activitatea comercială;
- Evidența persoanelor;
- Alte domenii stabilite prin lege conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 155/2010-legea poliției locale;

2) Desfășurarea confom procedurilor proprii a activităților de organizare a unor concursuri sau examene în cadrul instituției;

3) Pentru scopuri de administrație publică, după caz, conform specificului activității instituției;

4) Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată, putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți persoane juridice;

5) Respectarea unor cerințe legale /de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare;
6) Statistici interne

5. Durata de stocare a datelor personale
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus și de Nomenclatorul de arhivare al instuției. Poliția Locală Ploiești promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării proceselor și serviciilor de procesare, precum și arhivarea în condițiile legale și/sau criptarea datelor stocate.

6. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în instituţie

Temeiul legal vizează una din cele șase variante de temei menționate de GDPR și anume:
- Executarea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice;
- Executarea unui contract;
- Consimțământul;
- Executarea unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
- Prelucrarea este necesară pentru protejarea unor interese vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
- Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
In acest sens prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai după identificarea corectă a temeiului legal și numai cu respectarea principiilor mai sus menționate.
7. Principalele date / categorii de date cu caracter personal prelucrate
In funcție de scopurile asociate prelucrării, Poliţia Locala Ploiești prelucrează următoarele date cu caracter personal:
- Nume şi prenume;
- Detalii de contact (telefon, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință);
- Datele de stare civilă, date din actul de identitate - BI, CI, Pașaport, după caz;
- Pentru persoanele sub 18 ani există posibilitatea accesării datelor tutorelui legal sau părinților;
- Date despre posesorii autovehiculelor înmatriculate în România;
- Informații despre permisele de conducere și posesorii acestora;
- Informații despre persoanele urmărite;
- Date despre contravenienți și infractori incluși în bazele de date ale instituțiilor de ordine și siguranță publică;
- Date medicale;
- Situație militară;
- Date de geolocalizare (GPS) persoane și autovehiculele de interes operativ;
- Date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice;
- Voce (call center);
- Alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu cât și rezolvării cererilor și reclamațiilor cetățenilor care apelează la instituția noastră.
- Unele date personale speciale (de ex. biometrice) pentru identificarea unică a unei persoane și datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții.

 


8. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

Poliţia Locală poate transmite date personale în principal către următoarele categorii de entități:
- Autorități publice locale și centrale;
- Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, AJOFM);
- Societăți de asigurare, unități service, societăți bancare sau alte instituții de finanțare (CAR, etc.), furnizori de bunuri și/sau servicii;
-Unități de poliție, executori judecătorești, cabinete de avocatură, parchetele și judecătorii care acercetează anumite fapte penale și civile.

Transferurile de date către entitățile din afara României sau Uniunii Europene - nu este cazul.
9. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate

• Dreptul la informare;
• Dreptul la acces
• Dreptul la rectificare;
• Dreptul la ștergerea datelor
• Dreptul la restricționarea prelucrării
• Dreptul la opoziție
• Dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate cu efect semnificativ
• Dreptul la portabilitatea datelor
• Dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în orice moment și în mod gratuit.
Pentru exercitarea acestor drepturi precum şi pentru adresarea oricărei petiţii privitoare la protecţia datelor personale, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail: office@polocploiesti.ro
Cererea se poate depune la sediu instituţiei sau poate fi trimisă prin posta, la adresa: POLITIA LOCALĂ PLOIEȘTI, Jud. PRAHOVA, MUN. PLOIEȘTI, BD. INDEPENDENȚEI, NR. 21 sau prin e-mail pe adresa office@polocploiesti.ro

De asemenea, aveti dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: anspdcp@dataprotection.ro
Elaborat - Responsabili cu protecţia datelor personale
Grozea Magdalena
Alexandru Iordache Cosmin

 

MONITORIZAREA PRIN DISPOZITIVE TIP GPS

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) din 27 aprilie 2016 reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul sistemelor de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă.
În cadrul Poliţiei Locale Ploiești monitorizarea prin dispozitive tip GPS se realizează, in prezent, prin 19 dispozitive GPS auto, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare - aprobat prin HCL Ploiesti.
Autovehiculele Politiei Locale a municipiului Ploiești cat si politistii locali aflati in patrulare folosesc dispozitive tip GPS cu pachet de monitorizare , aceste dispozite transmitand doar pozitia din teren la un moment dat , fara avea posibilitatea de a transmitere a sunetelor, imaginilor, ori a altor elemente.Durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţional cu scopul prelucrarii, fiind de maxim 6 luni, fiind precizată şi in relaţia contractuală cu furnizorul nostru de servicii de localizare şi monitorizare GPS .
Prelucrarea datelor se face conform scopului declarat la achiziţionarea acestora , respectiv intervenţia rapidă în caz de necesitate a echipajelor aflate la locul cel mai apropiat de incidentele de ordine publlica, rutiera etc. semnalate, fie a altui echipaj în sprijinul poliţiştilor locali aflaţi în activitate, pentru protejarea intereselor vitale ale angajatilor, pentru interesele legitime ale angajatorului: îndeplinirea atribuţiilor cuprinse in R.O.F, verificarea graficului de patrulare a poliţiştilor locali etc. Experienţa de până acum a demonstrat importanţa folosirii acestor dispozitive în protejarea vieţii şi integrităţii fizice a poliţiştilor locali trimişi la intervenţii cu grad ridicat de risc.
Prelucrarea de date în acest caz se referă la indentificarea/localizarea echipajelor din teren la un moment dat în scopul cunoașterii de către dispecerat a poziției în situația în care intervin sesizări sau situații deosebite să poată redirecționa patrula cea mai apropiată, dispozitivele de tip GPS montate pe autospeciale, neavând mijloace de inregistrare audio sau video.

INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

POLIȚIA LOCALĂ PLOIESTI, prin intermediul sistemului video instalat în sediul instituției, prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor instituției.

Locațiile monitorizate video de catre 15 camere de supravaghere sunt următoarele:

- Intrare principală curte în sediul Poliției Locale Ploiesti
- intrare cladire
- hol parter ;
- intrare/iesire secundara cladire
- garaj si perimetrul acestuia
- parter
- etaj 1
- parter scari
- etajul 1 scări
- incinta camera armament


Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de maxim 60 de zile, în funcție de dimensiunile înregistrărilor.
Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, următorilor destinatari: persoana vizată, instituții ale statului, organe și organisme prevăzute expres de către legislația în vigoare.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date beneficiați de următoarele drepturi:
• Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
• Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul de opoziție - puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;
• Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le deținem, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul Dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămănând în continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. POLIȚIA LOCALA PLOIESTI , în vederea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a numit doi responsabili cu protecția datelor (DPO), datele de contact ale acestora fiind: email: office@polocploiesti.ro , tel. 0769095529/ 0759035733 . Toate întrebarile și sesizările Dumneavoastră vor fi prelucrate de către Responsabilii cu protecția datelor (DPO) din cadrul Poliției Locale Ploiesti , în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
- dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, aflate în posesia Poliției Locale Ploiești;
- de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
- dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Poliției Locale Ploiești să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
- dreptul de a solicita Poliției Locale Ploiești să rectifice orice date cu character personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare - dreptul de a fi uitat;
- în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu character personal, dreptul de restricționare a prelucrării până la clarificarea sau finalizarea litigiului;
- dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.
Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți adresa o solicitare în scris, datată și semnată, sau în format electronic, la următoarea adresă:
Poliția Locală Ploiești, cu sediul în jud. Prahova, Mun. Ploiești, Bd. Independeței, nr. 21,
Tel. 0244/513255 Fax. 0244594227 E-mail: office@polocploiesti.ro , pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.
Vă este recunoscut dreptul, de a va adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.
Adresa Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1,
e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

  

Comisia Paritara

Nr 97/31.05.2022

RAPORT CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR ACORDURILOR COLECTIVE PRECUM SI LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2021

Potrivit art.489, alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comisia paritara are obligatia de a intocmi un raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective precum si la activitatea desfasurata, pentru anul anterior, respectiv anul 2021.
Avand in vedere Decizia nr. 73/02.10.2020, modificata prin Decizia nr. 66/29.07.2021 si prin Decizia nr. 191/08.12.2021, emise de conducatorul institutiei, componenta Comisiei Paritare din cadrul Politiei Locale Ploiesti, alcatuita din 6 membrii titulari, a fost urmatoarea:
1. Vasilescu Ioan Gabriel - membru titular
2. Soare Mihaela Iuliana - membru titular
3. Sotir Marilena Cristina - membru titular
4. Simion Maria - membru supleant
5. Netcu Ion - membru titular
6. Lipianu Anca - membru titular
7. Enescu Bogdan - membru titular
8. Baicoianu Ionelia - membru supleant
9. Grozea Magdalena - secretar titular
10. Popescu Bordeni Madalina - secretar supleant
In cursul anului 2021, membrii comisiei au participat la 4 ( patru ) sedinte, intrunite la solicitarea presedintelui comisiei paritare.
In cadrul sedintelor comisiei paritare, conform ordinii de zi a fiecarei sedinte, in parte, au facut obiectul discutiilor:
- Alegerea presedintelui comisiei.
- Propunerea proiectului Planului de masuri privind pregatirea profesionala a personalului Politiei Locale Ploiesti pentru anul 2021/2022.
- Alegerea unui nou Presedinte, avand in vedere renuntarea la calitatea de Presedinte si membru al comisiei paritare a domnului Ilie Constantin.
In anul 2021, nu au existat propuneri sau initiative ale functionarilor publici din institutie referitoare la desfasurarea activitatii.
De asemenea, nu au existat sesizari adresate conducerii institutiei cu privire la neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor acestei comisii.

In urma acestor sedinte, Comisia paritara a acordat avize favorabile.

                                                                                                                           Presedinte comisie,
                                                                                                                          Vasilescu Ioan Gabriel
Red. 3 ex
Secretar comisie
Grozea Magdalena

 

 

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI
                                                                                       DECIZIA NR. 95
                               privind constituirea Comisiei paritare la nivelul institutiei publice Politia Locala a Municipiului Ploiesti

Directorul General al Poliţiei Locale a Municipiului Ploieşti;
Având in vedere:
- Referatul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri nr. 1124/11.05.2022, privind necesitatea constituirii comisiei paritare la nivelul institutiei publice Politia Locala Ploiesti;
-prevederile Deciziei nr. 92/12.05.2022, privind perioada in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritara;
-Adresa Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri nr. 1185/18.05.2022 catre conducerea institutiei, privind desemnarea membrilor in Comisia paritara;
-Adresa Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri nr. 1186/18.05.2022 catre Sindicatul Politiei Locale Ploiesti,,Mihai Viteazul", privind desemnarea membrilor in Comisia paritara;
- Adresa Sindicatului Politiei Locale Ploiesti nr. 39/19.05.2022 prin care se comunica membrii desemnati in Comisia paritara;
- Avand in vedere prevederile art. 11 din Hotararea de Guvern nr. 302/2.03.2022- pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective;
- prevederile art. 488 si 489 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 27, alin. (2) din anexa la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Ploieṣti nr. 303/31.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ṣi Funcṭionare a municipiului Ploieṣti si Dispozitia nr. 1793/13.07.2021.

DECIDE :

Art. 1- Incepand cu data prezentei, se constituie Comisia paritara la nivelul Politiei Locale Ploiesti, in urmatoarea componenta:
Membrii titulari:
Vasilescu Ioan Gabriel-consilier-desemnat de conducerea institutiei;
Soare Mihaela Iuliana- consilier-desemnata de conducerea institutiei;
Constantin Rodica- consilier-desemnata de conducerea institutiei;
Enescu Bogdan-politist local, clasa I-desemnat de Sindicatul Politiei Locale ,,Mihai Viteazul"
Lipianu Anca-referent- desemnata de Sindicatul Politiei Locale ,,Mihai Viteazul"
Netcu Ion-politist local, clasa III- desemnat de Sindicatul Politiei Locale ,,Mihai Viteazul"


Membrii supleanti:
Simion Maria-consilier- desemnata de conducerea institutiei;
Baicoianu Ionelia-politist local, clasa I- desemnata de Sindicatul Politiei Locale ,,Mihai Viteazul"
Secretari:
Grozea Magdalena, consilier-titular
Cucu Raluca Gabriela, consilier-supleant

Art. 2 -Membrii comisiei paritare sunt numiti pe o perioada de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singura data.
Art. 3 - Presedintele comisiei paritare este ales cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor titular, din randul acestora, pe o perioada de 1 an si jumatate. Pe durata exercitarii mandatului unei comisii paritare, presedintia comisiei paritare se exercita de un membru desemnat dintre membrii titulari numiti de conducerea institutiei si ulterior de un membru desemnat dintre membrii titulari numiti de sindicat.
Art. 4 - Atributiile si modul de functionare a comisiei paritare sunt cele prevazute la art. 13-14 din Hotararea de Guvern nr. 302/2.03.2022- pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor collective.
Art. 5 - Comisia paritara este consultata in situatiile prevazute de art. 489, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6 - Persoanele care au avut calitatea de membru in Comisia paritara au obligatia de a preda membrilor noilor comisii, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
Art. 7 - La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, prevederile Deciziei nr. 73/02.10.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Politiei Locale Ploiesti, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 8 - Prezenta decizie se va afisa la avizierul institutiei și pe site-ul instituției si va fi comunicata Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii deciziei.
Art. 9 - Prezenta decizie poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de orice persoana interesata.
Art.10- Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
                                                                                                                                                                Data in Ploiesti, astazi 20.05.2022

DIRECTOR GENERAL,
Albu Cătălin Constantin                                                                                                SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
                                                                                                                                JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                                                              Dobrescu Valentina Irina

 

Avizat,
Consilier juridic,
Zafiu Mihaela Oana

Elaborat/2 ex/
Grozea Magdalena, consilier

 

  

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2022
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017, actualizată


1) Funcţii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general 13728
Director general adjunct 11648
Şef serviciu 10691
Şef Birou 10234

 

b) Funcţii publice de execuţie 

Salariu de baza - lei, Gradatia 0 / Salariu de bază - lei, Gradatia 5
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531 / 8133
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117 / 6372
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723 / 4636
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional debutant 2766 / 3444
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118 / 5127
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723 / 4636
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954 / 3680
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725 / 3392
Referent, poliţist local, grad profesional debutant 2550 / 3175

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariul de baza-lei

Sef Birou 8944

 

b) Funcţii personal contractual de execuţie Salariu de bază - lei
Salariu de bază - lei, Gradatia 0 / Salariu de baza - lei, Gradatia 5

Inspector de specialitate-grad profesional II 3349 / 4170
Referent-treapta profesională IA 3078 / 3833
Referent-treapta profesională II 2550 / 3175
Casier, magaziner 2870 / 3573
Paznic 3078 / 3834
Ingrijitor 2550 / 3175
Sofer- treapta profesională I 3078 / 3834
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078 / 3834Sporuri:


Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de bază 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

 


Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1 : 25 lei / zi

Norma 6 : 32 lei / zi

Norma 12B: 5 lei/zi

Art. 18 -Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.1, alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 


DIRECTOR GENERAL                               ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI                       

ALBU CATALIN CONSTANTIN                                                         DOBRESCU VALENTINA IRINA

 

Afişat, astăzi 31.03.2022 la sediul Poliţiei Locale PloieştiIntocmit/Redactat/2 ex.
Consilier, Simion Maria

 

 

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2021
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017, actualizată


1) Funcţii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general 12584
Director general adjunct 11648
Şef serviciu 10691
Şef Birou 10234


b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei
Gradatia 5
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531 8133
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117 6372
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723 4636
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional debutant 2766 3444
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118 5127
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723 4636
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954 3680
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725 3392
Referent, poliţist local, grad profesional debutant 2496 3108

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariul de baza-lei

Sef Birou 8944


b) Funcţii personal contractual de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei
Gradatia 5
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349 4170
Referent-treapta profesională IA 3078 3833
Referent-treapta profesională II 2496 3108
Casier, magaziner 2870 3573
Paznic 3078 3834
Ingrijitor 2496 3108
Sofer- treapta profesională I 3078 3834
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078 3834Sporuri:


Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de bază 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

 


Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 18 -Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 


DIRECTOR GENERAL
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

 Serviciul Resurse Umane, Juridic,
Contracte, Proceduri
Consilier, Simion Maria

 

 

Afişat, astăzi 30.09.2021 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 


LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2021
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017


1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local 12584
Director general adjunct 11648
Director general adjunct poliţist local 11648
Şef serviciu 10691
Şef serviciu poliţist local 10691
Şef Birou 10234
Şef Birou poliţist local 10234


b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei
Gradatia 5
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531 8133
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117 6372
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723 4636
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118 5127
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723 4636
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954 3680


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie Salariu de bază - lei
Gradatia 0 Salariu de bază - lei
Gradatia 5
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349 4170
Referent-treapta profesională IA 3078 3833
Referent-treapta profesională II 2496 3108
Casier, magaziner 2870 3573
Paznic 3078 3834
Ingrijitor 2496 3108
Sofer- treapta profesională I 3078 3834
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078 3834

 

 


Sporuri:


Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN


Serviciul Resurse Umane, Juridic,
Contracte, Proceduri
Consilier juridic
Popescu Bordeni Madalina 

Afişat, astăzi 31.03.2021 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2020
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local 12584
Director general adjunct 11648
Director general adjunct poliţist local 11648
Şef serviciu 10691
Şef serviciu poliţist local 10691
Şef Birou 10234
Şef Birou poliţist local 10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349
Referent-treapta profesională IA 3078
Referent-treapta profesională II 2496
Casier, magaziner 2870
Paznic 3078
Ingrijitor 2496
Sofer- treapta profesională I 3078
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078

 

 

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

- indemnizatie comisii de concurs/ comisii solutionare a contestatiilor Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 10% Art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare


Alte drepturi:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.18-Legea nr. 153/2017 actualizată pentru modificarea art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN PITARIU PAULA MARIA 

 

Afişat, astăzi 30.09.2020 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

 
POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI


LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2020
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local -  12584
Director general adjunct -  11648
Director general adjunct poliţist local -  11648
Şef serviciu -  10691
Şef serviciu poliţist local -  10691
Şef Birou -  10234
Şef Birou poliţist local -  10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior -  6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal -  5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent -  3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior -  4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior -  3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal -  2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent -  2725


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou -  8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II -  3349
Referent-treapta profesională IA -  3078
Referent-treapta profesională II -  2496
Casier, magaziner -  2870
Paznic -  3078
Ingrijitor -  2496
Sofer- treapta profesională I -  3078
Muncitor calificat-treapta profesională I -  3078

 

 

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

- indemnizatie comisii de concurs/ comisii solutionare a contestatiilor Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 10% Art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare


Alte tipuri:

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.18-Legea nr. 153/2017 actualizată pentru modificarea art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018

 

 


     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
             VAIDA ADRIAN                                                                                            PITARIU PAULA MARIA

 

 

 

Afişat, astăzi 31.03.2020 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

 

 

LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2019
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017
 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local-12584
Director general adjunct-11648
Director general adjunct poliţist local-11648
Şef serviciu-10691
Şef serviciu poliţist local-10691
Şef Birou-10234
Şef Birou poliţist local-10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior -6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal -5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent -3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior -4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior -3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal -2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent -2725


2) Funcţii personal contractual:


a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II -3349
Referent-treapta profesională IA -3078
Referent-treapta profesională II -2496
Casier, magaziner -2870
Paznic -3078
Ingrijitor -2496
Sofer- treapta profesională I -3078
Muncitor calificat-treapta profesională I -3078

 

 

Drepturi de hrană Norma 1 - 25 lei/zi

Norma 6 - 32 lei/zi

Norma 12B - 5 lei/zi

Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
Vouchere de vacanţă 1.450 lei brut/salariat Art.18-Legea nr. 153/2017 actualizată pentru modificarea art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

- indemnizatie comisii de concurs/ comisii solutionare a contestatiilor Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata 10% Art. 42 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                                   DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                                PITARIU PAULA MARIA

 

 

 

 

Afişat, astăzi 30.09.2019 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

  LISTA FUNCŢIILOR - MARTIE 2019
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general poliţist local 12584
Director general adjunct 11648
Director general adjunct poliţist local 11648
Şef serviciu 10691
Şef serviciu poliţist local 10691
Şef Birou 10234
Şef Birou poliţist local 10234

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior 6531
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal 5117
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent 3723
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior 4118
Referent, poliţist local, grad profesional superior 3723
Referent, poliţist local, grad profesional principal 2954
Referent, poliţist local, grad profesional asistent 2725

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei
Şef birou 8944

b) Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II 3349
Referent-treapta profesională IA 3078
Referent-treapta profesională II 2496
Casier, magaziner 2870
Paznic 3078
Ingrijitor 2496
Sofer- treapta profesională I 3078
Muncitor calificat-treapta profesională I 3078

 


Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B

25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi Baza legală
Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea - Cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

-spor pentru persoanele cu handicap Salariul de baza 15% Art. 22-Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

-indemnizatie pentru comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
        VAIDA ADRIAN                                                        PITARIU PAULA MARIA

 


                                    ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC
                                             CONTRACTE, PROCEDURI
                                           MOCANU GABRIELA ISABELA

 

 


Afişat, astăzi 29.03.2019 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti

 

 LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2018
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general 11495
Director general adjunct 10640
Şef serviciu 9766
Şef Birou 9348

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior: 5966
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal:4674
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent: 3401
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior: 3762
Referent, poliţist local, grad profesional superior: 3401
Referent, poliţist local, grad profesional principal: 2698
Referent, poliţist local, grad profesional asistent: 2489

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei

Şef birou: 6973

b)Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II: 3059
Referent-treapta profesională IA: 2812
Referent-treapta profesională II: 2280
Casier, magaziner: 2622
Paznic: 2280
Ingrijitor: 2280
Sofer- treapta profesională I: 2812
Muncitor calificat-treapta profesională I: 2812

 

 

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi
Baza legală
Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15 -Legea nr. 153/2017

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea nr. 153/2017
-indemnizatie pentru comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea nr. 153/2017

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

VAIDA ADRIAN PITARIU PAULA MARIA

 


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


Afişat astăzi, 28.09.2018