Cine suntem /

Organigrama Poliției Locale Ploiești - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013 - cuprinde un număr total de 240 posturi, din care :

- 199 posturi funcție publică (15 de conducere, 184 de execuție);
- 41 posturi contract individual (3 de conducere, 38 de execuție);

Din punct de vedere structural și al gradului de subordonare, Poliția Locală Ploiești funcționează astfel :


În subordinea Directorului General :

▪ Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, cu 1 șef serviciu și 19 funcții de execuție;
▪ Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 şef serviciu şi 8 funcţii de execuţie;
▪ Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal și Protecţia Mediului cu 1 şef serviciu şi 8 funcţii specifice de execuţie;
▪ Serviciul Control Comercial cu 1 şef serviciu şi 9 funcţii publice specifice de execuţie;
▪ Biroul Evidenţa Persoanelor cu 1 şef birou şi 5 funcţii publice specifice de execuţie.

 

În subordinea Directorului General Adjunct :

▪ Biroul Relații cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității, cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție;
▪ Compartimentul Financiar, cu 3 funcții de execuție;
▪ Compartiment Casierie, cu 1 funcție de execuție;
▪ Compartimentul Contabilitate, cu 3 funcții de execuție;
▪ Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă, cu 1 șef birou și 6 funcții de execuție;

 

În subordinea Directorului General Adjunct :

▪ Compartimentul Achiziții Publice, Contracte, cu 3 funcții de execuție;
▪ Serviciul Ordine Publică şi Pază, cu 1 şef serviciu ce are în subordine 4 birouri de ordine publică:
▪ Biroul Ordine Publică I cu 1 şef birou şi 27 funcţii publice specifice;
▪ Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 28 funcţii publice specifice;
▪ Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 26 funcţii publice specifice;
▪ Biroul Ordine Publică IV cu 1 şef birou şi 27 funcţii publice specifice;
şi 1 birou pază:
▪ Biroul Pază cu 1 șef birou și 26 funcţii personal contractual;
▪ Serviciul Intervenţie Rapidă cu 1 şef serviciu şi 13 funcţii publice specifice;
▪ Biroul Dispecerat cu 1 şef birou şi 5 funcţii de execuţie (toate funcţiile sunt de personal contractual).