Cine suntem /

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale și ale Hotărârii de Guvern nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.
În baza prevederilor legale, organigrama instituției - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2015 - cuprinde un număr total de 240 posturi, din care :
- 199 posturi funcție publică (18 de conducere, 181 de execuție)
- 41 posturi contract individual (3 de conducere, 38 de execuție)
Din punct de vedere structural și al gradului de subordonare, Poliția Locală Ploiești funcționează astfel :

În subordinea Directorului General:
▪ Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, cu 1 șef serviciu și 18 funcții specifice de execuție;
▪ Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal și Protecţia Mediului cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii specifice de execuţie; Biroul Protecția Mediului cu 1 șef birou și 5 funcții specifice de execuție;
▪ Serviciul Control Comercial cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii publice specifice de execuţie;
▪ Biroul Evidenţa Persoanelor cu 1 şef birou şi 5 funcţii publice specifice de execuţie;
▪ Biroul Financiar Contabilitate cu 1 șef birou, 5 funcții publice de execuție și o funcție de personal contractual (casier).

În subordinea Directorului General Adjunct:
▪ Biroul Relații cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității, cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție;
▪ Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 șef serviciu și 7 funcții publice de execuție;
▪ Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă, cu 1 șef birou și 6 funcții de execuție de personal contractual;
▪ Compartimentul Achiziții Publice, Contracte, cu 2 funcții de execuție.

În subordinea Directorului General Adjunct:
▪ Serviciul Ordine Publică şi Pază, cu 1 şef serviciu ce are în subordine 4 birouri de ordine publică:
▪ Biroul Ordine Publică I cu 1 şef birou şi 27 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 28 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică III cu 1 şef birou şi 26 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică IV cu 1 şef birou şi 25 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Pază cu 1 șef birou și 25 funcţii personal contractual;
▪ Biroul Intervenţie Rapidă I cu 1 şef birou şi 7 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Intervenție Rapidă II cu 1 șef birou și 6 funcții publice specifice de execuție;
▪ Biroul Dispecerat cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție (toate funcțiile de personal contractual).

 LISTA FUNCŢIILOR - SEPTEMBRIE 2018
conform art. 33 din Legea nr. 153/2017

 

1) Functii publice:

a) Funcţii publice de conducere Salariu de bază - lei
Director general 11495
Director general adjunct 10640
Şef serviciu 9766
Şef Birou 9348

b) Funcţii publice de execuţie Salariu de bază - lei
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional superior: 5966
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional principal:4674
Consilier, consilier juridic, poliţist local, grad profesional asistent: 3401
Referent de specialitate, poliţist local, grad profesional superior: 3762
Referent, poliţist local, grad profesional superior: 3401
Referent, poliţist local, grad profesional principal: 2698
Referent, poliţist local, grad profesional asistent: 2489

2) Funcţii personal contractual:

a) Funcţii personal contractual de conducere Salariu de bază - lei

Şef birou: 6973

b)Funcţii personal contractual de execuţie
Inspector de specialitate-grad profesional II: 3059
Referent-treapta profesională IA: 2812
Referent-treapta profesională II: 2280
Casier, magaziner: 2622
Paznic: 2280
Ingrijitor: 2280
Sofer- treapta profesională I: 2812
Muncitor calificat-treapta profesională I: 2812

 

 

Drepturi de hrană Norma 1
Norma 6
Norma 12B 25 lei/zi
32 lei/zi
5 lei/zi
Baza legală
Art. 35^1, alin.1 si 2 din Legea nr. 155/2010

 

 


Sporuri:

Tipul Baza de calcul Cota procentuală Baza legală
-control financiar preventiv Salariul de bază 10% Art. 15 -Legea nr. 153/2017

-sporul pentru activitate de noapte Salariul de bază 25% Art. 20-Legea nr. 153/2017
-indemnizatie pentru comisia de disciplină/paritară Salariul de bază 1% Anexa VIII, Capitolul I, pct. B, art.7, lit. ,,b" din Legea nr. 153/2017

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

VAIDA ADRIAN PITARIU PAULA MARIA

 


ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


Afişat astăzi, 28.09.2018