Cine suntem /

 

 

Organigrama Poliției Locale Ploiești - aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2015 - cuprinde un număr total de 240 posturi, din care :
- 199 posturi funcție publică generală și de polițist local (18 de conducere, 181 de execuție);
- 41 posturi personal contractual (3 de conducere, 38 de execuție);

Din punct de vedere structural și al gradului de subordonare, Poliția Locală Ploiești funcționează astfel :


În subordinea Directorului General :

▪ Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, cu 1 șef serviciu și 18 funcții specifice de execuție;
▪ Serviciul Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal și Protecţia Mediului cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii specifice de execuţie; Biroul Protecția Mediului cu 1 șef birou și 5 funcții specifice de execuție;
▪ Serviciul Control Comercial cu 1 şef serviciu şi 7 funcţii publice specifice de execuţie;
▪ Biroul Evidenţa Persoanelor cu 1 şef birou şi 5 funcţii publice specifice de execuţie; ▪ Biroul Financiar Contabilitate cu 1 șef birou, 5 funcții publice de execuție și o funcție de personal contractual (casier).


În subordinea Directorului General Adjunct:

▪ Biroul Relații cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității, cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție;
▪ Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri cu 1 șef serviciu și 7 funcții publice de execuție;
▪ Biroul Administrativ, Logistică, Sănătate și Securitate în Muncă, cu 1 șef birou și 6 funcții de execuție de personal contractual;
▪ Compartimentul Achiziții Publice, Contracte, cu 2 funcții de execuție.


În subordinea Directorului General Adjunct :

▪ Serviciul Ordine Publică şi Pază, cu 1 şef serviciu ce are în subordine 4 birouri de ordine publică:
▪ Biroul Ordine Publică I cu 1 şef birou şi 27 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică II cu 1 şef birou şi 28 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică III cu 1 şef birou şi 26 funcţii publice specifice de execuție;
▪ Biroul Ordine Publică IV cu 1 şef birou şi 25 funcţii publice specifice de execuție şi 1 birou pază:
▪ Biroul Pază cu 1 șef birou și 25 funcţii personal contractual;
▪ Biroul Intervenţie Rapidă I cu 1 şef birou şi 7 funcţii publice specifice de execuție; Biroul Intervenție Rapidă II cu 1 șef birou și 6 funcții publice specifice de execuție; ▪ Biroul Dispecerat cu 1 șef birou și 5 funcții de execuție (toate funcțiile de personal contractual).

 

Descarcă: